dsads
Áno
Nie

Volajte   +421 517 734 109 radi Vám poradíme...

Montáž rozvodov ÚK, plynu, ZTI

Ponúkame Vám dodávku a realizáciu nasledujúcich prác:

 • výmenu zastaralých a nefunkčných plynových spotrebičov /kotly, zásobníky, prietokové ohrievače vody, gamatky/ za nové, účinnejšie, úspornejšie spotrebiče
 • odpojenie bytov/aj celých vchodov/ od centrálneho vykurovania
 • rekonštrukciu jestvujúceho vykurovanie – nové radiátory, nové rozvody
 • ústredné vykurovanie v nových rodinných domov
 • realizácia solárnych systémov /kolektory, zásobníky, solárne rozvody/
 • rekonštrukcia kotolní /škôlky, školy, Obecné úrady, firmy .... /
 • plynofikácie rodinných domov a priemyselných objektov
 • ZTI /dopojenie vody, odpadov, kanalizácie/
 • zabezpečíme projektovú dokumentáciu, kominárske a revízne práce vrátane revíznych správ

 

 Naše referencie:

 • MEGANÁBYTOK LUTO, Košice, Ing. KILARSKÝ – 0915609942
 • STD SLOVAKIA, Mlynská 1346, Vranov /T., p. MUDROŇ – 0918989004
 • UND, a.s. Košice, Adrián FECKO – 0905524060
 • TEMPUS BAVARIA, Košice, Ing. Vincent VATTAI – 0905901186
 • HORNAD Trade, Holubyho 12, Košice
 • Pozemkový úrad Poprad, Ing. BUJŇÁK – 0905481930
 • Vodný svet Tatranská Kotlina, Ing. DUDÁŠ – 0905259542
 • SVB Mukačevská 7, Prešov – 200kW, Ing. Mojmír KVĚTOŇ – 0915059905
 • SVB Komenského 4, 6, Prešov – 50kW, Ivan SATVÁR
 • FNsP, Hollého, Prešov, Ing. KULMAN – 0905615179
 • Nábytok Bardejov, Vladimír TVARDZIK – 0903904410
 • AFFES, a.s., Južná trieda 93, Košice, Mgr. TROJČÁKOVÁ
 • KOROLA MEDIA, Pražská 2, Košice, Ing. BADIDA – 0907933201
 • RADEN, a.s., Považská 40/B, Košice
 • NOSTROMO, Jesenná 1, Prešov, František KUROPČAK – 0905558820
 • OÁZA, s.r.o., Prešov
 • SCANIA Ličartovce, Ing. STEINER – 0902973545
 • ST trade, Košice, p. MOLČAN – 0902916454
 • PLASTT Ličartovce
 • Daňový úrad, Hviezdoslavova 7, Prešov
 • Daňový úrad, Slovenská 52,Gelnica
 • Daňový úrad, Poprad 1
 • ZSIGÓ Anton, Podzáhradná 144, Hurbanovo
 • SVB Budúcnosť na námestí, Čierna nad Tisou – 2 blokové kotolne á 100kW, Bc. TÓTH - 0907959123
 • Colné riaditeľstvo Bratislava – Colný úrad Prešov – 50kW, Ing. FECKOVÁ - 0905956448
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, filiálka Prešov – 50kW