Plynospol s.r.o.

Stránka vo výstavbe

Predmet činnosti:

• Výroba a montáž lokálnych plynových ohrievačov na              všeobecné účely

• Servis plynových a olejových horákov bez obmedzenia              výkonu

• Servis zariadení na zníženie tlaku plynu

• Montáž inžinierskych rozvodov a technického              zariadenia budov - voda, plyn, kúrenie

• Servis, montáž merania a regulácie pre kotolne

• Revízie plynových a revízie elektrických zariadení              (výbušné prostredie)

• Montáž domových plynovodov, plynovodov v              priemysle, plynovodov a plynových prípojok,              montáž regulačného a meracieho odberového              zariadenia pre plynové kotolne

• Montáž ústredného kúrenia

• Obchodná činnosť - nákup a predaj elektro a              plynoinštalačného materiálu, plynových a

             elektrických spotrebičov a náhradných dielov

Budovateľská 22

080 01 Prešov,

Slovenská republika

Kontakt:

Tel.:      + 421 517 734 109

Fax:      + 421 517 725 386

e-mail:plynospol@plynospol.sk

PLYNOSPOL®

IČO: 31652816;  DIČ: SK2020520447